Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Επίσκεψη στο ταχυδρομείο


Η ανάγκη για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας εμφανίζεται ολοένα και πιο έντονη στις μέρες μας. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία, τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι συγκρούσεις, η απομόνωση καθώς και η εσωστρέφεια συμβάλλουν στην αναζήτηση και εφαρμογή μοντέλων εκμάθησης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Η βιωματική μάθηση έρχεται να αντιπαρατεθεί στις παραδοσιακές παιδαγωγικές εμπειρίες. Ο εκπαιδευόμενος εμπλέκεται ο ίδιος στην προς μελέτη πραγματικότητα και δεν αποτελεί ακροατή του διδάσκοντος. Η ενεργή συμμετοχή αποτελεί βασικό στοιχείο της βιωματικής μάθησης.
Προς μια τέτοια προσπάθεια, το σχολείο μας, με τις τάξεις Β1 & Β2, επισκέφτηκε το ταχυδρομείο μας στο Γεννάδι στα πλαίσια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος για τη θεματική ενότητα "γνωρίζοντας τις υπηρεσίες της γειτονιάς μου" ....   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου