Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

e-twinning

Το σχολείο μας, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning, θέτοντας έτσι τα θεμέλια, ώστε οι μαθητές μας να αναπτυχθούν σε υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες που δρουν, αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στις εξελίξεις.
Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι ενδιαφέρουσες κι απαιτητικές.Για το λόγο αυτό θέλουμε όλους εσάς, γονείς και μέλη της ευρύτερης κοινότητας, υποστηρικτές και θερμούς οπαδούς της προσπάθειάς μας αυτής.
Ο σύνδεσμος που ακολουθεί σας μεταφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του  e-twinning. Εκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τους σκοπούς και τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος, τις δράσεις των σχολείων-μελών αλλά και να αναζητήσει τη δράση των μαθητών του σχολείου μας.


http://www.etwinning.gr/

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014