Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Εισαγωγή ήχου

Πως εισάγω ήχο.
επιλέγω HTML και εισάγω τον παρακάτω κώδικα:


<audio controls="controls">
<source src="http://dim-lardou.dod.sch.gr/sounds/voice006.mp3" type="audio/mpeg"></source>

<embed height="80px" width="100px"></embed>

Your browser does not support this audio
</audio>
Για να εμφανίζονται όμως εκεί που πρέπει θέλει πίνακες που δυστυχώς εδώ δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα με αυτόματο τρόπο.  Οπότε με κώδικα.

Φτιάχνω έναν πίνακα 

<table>   
<tr>
<td>
<audio controls="controls">
<source src="http://dim-lardou.dod.sch.gr/sounds/voice006.mp3" type="audio/mpeg"></source>

<embed height="80px" width="100px"></embed>

Your browser does not support this audio
</audio>
</td>
<td>
Αυτός είναι ο ήχος voice006
</td>
</tr>
</table>


Αυτός είναι ο ήχος voice006
Για περισσότερα μια άλλη φορά ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου