Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ευχές

         Ευχή και επιθυμία όλων των συμμετεχόντων για ένα Νέο Σχολείο εναρμονισμένο προς τις σύγχρονες εξελίξεις.
       Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται οι ΤΠΕ ως ένας παιδαγωγικός κώδικας μείζονος σημασίας και συνάμα επιτάσσεται η αναπροσαρμογή των σχολειών μας, σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, σε σημαντικό βαθμό.
     Συνεπώς, μεταβαίνουμε από το παλιό σχολείο της εξειδίκευσης γνωστικών αντικειμένων, του διαχωρισμού σχολείου – κοινωνίας και περιχαράξεις του παρελθόντος  (δασκαλοκεντρικής και μετωπικής διδασκαλίας)  σε διαθεματικές προσεγγίσεις, στην επιλογή γνώσεων από πολυποίκιλες πηγές καθώς και στη σύνδεση σχολείου – κοινωνίας, βασιζόμενοι σε μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας.
      Σε μια τέτοια προσπάθεια, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας καθώς και οι γονείς με την αμέριστη βοήθειά τους, δημιουργήσαμε αυτό το blog με την ελπίδα να αποτελέσει το εφαλτήριο προς το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

           Με τιμή

     Κ.Β. Σαχινίδης
  Δ/ντής Δ.Σ. ΛάρδουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου